155P/Shoemaker 3 (2002)

Dráhové elementy komety
Perihel    2002 Dec. 14.88307
q        1.8136046
e        0.7268084
Peri.      14.92931
Node      97.27277
Incl.      6.38642
Perioda     17.10

Kometa byla objevena 10.1.1986 manželi Carolyn a Eugenem Shoemakerovými na fotografických deskách jako objekt o jasnosti asi 13m. Další průchod perihelem, který nastal v prosinci roku 2002, byl jejím druhým pozorovaným a kometa mohla dostat přidělené definitivní číslo 155P.

Koma komety dosáhla největšího průměru asi 80 000 km někdy po průchodu perihelem. Na snímích poměrně slabý ohon dosáhl délky přibližně 0.5 AU.

Vizuálních pozorování je poměrně málo i přes relativně vysokou jasnost komety a jsou zobrazena v prvním grafu (14 pozorování). Světelná křivka má velmi vysokou hodnotu mocniny n (16.4). Absolutní jasnost určená z vizuálních pozorování je také velmi vysoká a rovná se 1.2m. Zjištěné parametry jsou však dosti nepřesné, poněvadž byly určeny jen z krátkého období (cca 3 měsíce), během kterého se heliocentrická vzdálenost změnila jen nepatrně. Průběh světelných změn ze spočtených parametrů znázorňuje červená křivka v grafu. Z analýzy byla vynechána dvě předperihelová pozorování, která ale jsou v grafu vynesena.

vizuální jasnost komety 155P/Shoemaker 3

CCD pozorování je podstatně více než vizuálních a také mnohem lépe pokrývají světelnou křivku. Vyplývá z nich, že kometa před perihelem zjasňovala mnohem rychleji než slábla po průchodu perihelem. Až poslední pozorování vynesená v grafu poukazují na to, že kometa možná svůj pokles jasnosti posléze zrychlila, ale díky tomu, že se jedná pouze o tři měření jasnosti, je nemožné z nich určit spolehlivější fotometrické parametry. Po průchodu perihelem rovněž dost poklesla absolutní jasnost, což však není nic výjimečného. V následujícím grafu je celkem 78 CCD měření a z nich určené fotometrické křivky.

CCD jasnost komety 155P/Shoemaker 3

V posledním grafu je vyneseno celkem 170 CCD měření ve clonce o průměru 10"*10" provedených španělskými pozorovateli. Průběh světelných změn v "blízkojaderné" komě je komplikovanější a lze jej rozdělit do tří fází- předperihelovou, od perihelu do asi 65 dnů po perihelu a od 65 dnů dál. V období po perihelu dokonce jasnost stoupala, o čemž svědčí i hodnota mocniny n, která se rovná -5.2. V této fázi rovněž prudce poklesla absolutní velikost komety.

CCD jasnost komety 155P/Shoemaker 3

Přehled fotometrických parametrů

 M   n     poz období         Dr (AU)   pozn.
 1.2 16.4 vis  12 2003-01-12 2003-03-05 1.84 2.01

 5.9 13.8 CCD  14 2002-09-12 2002-12-29 2.07 1.82
 9.4  7.9 CCD  63 2003-01-04 2003-05-02 1.83 2.46

10.8  8.7 CCD  32 2002-10-13 2002-12-07 1.94 1.82 10"*10" metoda
19.1 -5.2 CCD 100 2002-12-11 2003-02-13 1.81 1.93 10"*10" metoda
11.5  6.1 CCD  38 2002-02-28 2003-04-30 1.99 2.32 10"*10" metoda

poz ... počet pozorování
odobí ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, říjen 2003