C/2000 SV74 (LINEAR)

Dráhové elementy komety
Perihel    2002 Apr. 30.5482
q        3.541700
e        1.004738
Peri.      76.2427
Node      24.1863
Incl.      75.2372

Kometa byla objevena na snímcích získaných systémem LINEAR z 24.9.2000 jako objekt o jasnosti asi 18m. M. Tichý (0.57-m f/5.2 reflektor + CCD, Kleť) rozpoznal na snímcích z 19.8 října kometární aktivitu- objekt ukazoval difúzní komu 16" v průměru a 20" dlouhý ohon.

Po celou dobu pozorování se kometa nacházela v poměrně velkých heliocenrických vzdálenostech. Maxima jasnosti ve vizuálním oboru dosáhla někdy v říjnu 2001, kdy dosáhla asi 12m. Kometa měla obrovskou komu, která dosahovala rozměrů nad 300 000 km. Aktivita této komety začala už ve velkých heliocentrických vzdálenostech, protože už kolem 6 AU byla obklopena výraznou komou o velikosti cca 100 000 km. Při vzdalování od Slunce byla koma v přibližně stejné heliocentrické vzdálenosti rovněž kolem 100 000 km. Ohon komety po většinu doby nebyl vůbec pozorován díky velkým vzdálenostem komety od Slunce i v době perihelu.

Na následujícím grafu je 125 vizuálních pozorování. Jasnost komety se během celého sledovaného intervalu měnila jen relativně málo. Datům dobře vyhovuje světelná křivka s parametry M = 7.4m a n = 1.9.

vizuální jasnost komety C/2000 SV74 (LINEAR)

CCD pozorování (následující graf) vykazují poměrně velký rozptyl a také dosti výraznou změnu fotometrických parametrů před a po perihelu (viz. níže). V grafu je vyneseno celkem 135 CCD pozorování.

CCD jasnost komety C/2000 SV74 (LINEAR)

Následující graf je sestrojen ze 49- ti CCD pozorování pořízených výlučně Kamilem Hornochem 0.35- m opatřeným CCD s R-filtrem. Křivka, kterou jsou data proložena vykazuje velmi malá residua a celému sledovanému období dobře vyhovují následující fotometrické parametry: M = 6.3m a n = 3.1.

CCD jasnost komety C/2000 SV74 (LINEAR)

Na posledním grafu jsou vynesena CCD pozorování získaná 10"*10" metodou španělskými pozorovateli. Celému pozorovanému úseku dobře vyhovují fotometrické parametry M = 10.1m a n = 1.6.

CCD jasnost komety C/2000 SV74 (LINEAR)

Přehled fotometrických parametrů

 M   n     poz období         Dr (AU)   pozn.
 7.4  1.9 vis 125 2000-10-21 2003-03-24 3.54 5.97

 8.8  1.6 CCD  30 2000-11-27 2002-03-11 5.73 3.57 před perihelem
 6.8  3.3 CCD 105 2002-05-17 2003-07-25 3.55 5.31 po perihelu

 6.3  3.1 CCD  49 2000-11-27 2003-07-19 3.55 5.73 Kamil Hornoch

10.1  1.6 CCD 367 2001-06-24 2003-08-22 3.55 5.49 10"*10" metoda
poz ... počet pozorování
odobí ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, říjen 2003