30P/Reinmuth 1 (2002)

Dráhové elementy komety
Perihel    2002 Dec. 24.4106
q        1.877502
e        0.502109
Peri.      13.2920
Node      119.7568
Incl.      8.1307
Perioda     7.32

Kometa byla objevena 22.2.1928 na fotografických deskách pořízených na hvězdárně Heidelbergu za účelem hledání planetek. V době objevu měla jasnost 12m. V roce 1937 se kometa přiblížila k Jupiteru a to vedlo ke zvětšení perihelové vzdálenosti a kometa byla ztracena. Znovunalezena byla až v roce 1994.

Při návratu v roce 2002 byla sledována pomocí CCD po dobu téměř dvou let. Vizuálních pozorování není mnoho, což je způsobeno poměrně nízkou maximální jasností- 12.5m a všechna jsou udělána až po průchodu perihelem. Velikost komy dost dlouho setrvávala kolem hodnoty 100 000 km.

Z vizuálních pozorování plyne, že kometa má dost velkou mocninu n- je rovna 10.2 a absolutní jasnost je také dosti vysoká- 5.4m. Vzhledem k tomu, že pozorování je dost málo a jsou získána během necelých dvou měsíců, nelze fotometrické parametry považovat za příliš spolehlivé.

vizuální jasnost komety 30P/Reinmuth 1

Celkové chování komety poměrně dobře vystihují CCD data. V období před perihelem bylo sice získáno jenom 5 měření, ale jsou dobře fitovatelná křivkou m = 10.9 + 5*log(delta) + 12.1*log(r). V období od perihelu do asi 80 dnů po perihelu kometa stále zjasňovala, takže hodnota mocniny n je záporná. Po tomto období začala jasnost komety dost prudce klesat a zároveň se prudce zvýšila absolutní jasnost jádra. V následujícím grafu jsou zmiňovaná CCD s vypočtenými křivkami. Další graf obsahuje stejná data, která jsou však přepočtena na jednotkovou geocentrickou vzdálenost. Jasně je viditelný vzestup jasnosti po perihelu.

CCD jasnost komety 30P/Reinmuth 1 CCD jasnost komety 30P/Reinmuth 1

V dalším grafu jsou vynesena CCD měření provedená španělskými pozorovateli ve clonce 10"*10". Vývoj fotometrických parametrů se dobře shoduje s parametry určenými z předchozího grafu. Pouze pokles po poperihelovém vzestupu je oproti předperihelovému vzestupu pomalejší. Data ze clonky 10"*10" jdou na rozdíl od předchozích fitovat pouze jedinou křivkou (zelená barva).

CCD jasnost komety 30P/Reinmuth 1

Přehled fotometrických parametrů

 M   n     poz období         Dr (AU)   pozn.
 5.4 10.2 vis  15 2003-02-22 2003-04-08 1.95 2.09

10.9  4.8 CCD  5 2001-09-22 2002-12-14 3.78 1.88
22.3 -11.6 CCD  47 2002-12-29 2003-03-13 1.88 2.00
 0.8 16.6 CCD  39 2003-03-21 2003-06-03 2.03 2.33

12.4  3.5 CCD  18 2002-09-14 2002-12-12 2.08 1.88 10"*10" metoda
18.6 -5.4 CCD  84 2002-12-22 2003-03-10 1.88 1.99 10"*10" metoda
12.8  3.2 CCD 100 2003-03-20 2003-05-29 2.03 2.31 10"*10" metoda
-------------------------------------------------------
11.4  4.9 CCD 202 2002-09-14 2003-05-29 1.88 2.31 10"*10" metoda, všechna pozorování
poz ... počet pozorování
odobí ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, říjen 2003