C/2001 RX14 (LINEAR)

Dráhové elementy komety
Epocha        2003 Jan. 01.0     TT = JDT 2452640.5
Perihel       2003 Jan. 18.69985 TT
q                2.0576082
e                1.0016397
Peri.          121.48391
Node            14.16979
Incl.           30.57418
1/a (původní)   +0.000776 +/- 0.000003
1/a (budoucí)   +0.000257 +/- 0.000003

Kometa C/2001 RX14 byla objevena na snímcích pořízených systémem LINEAR 10. a 11.9.2001. Ukázalo se, že těleso má dráhu blízkou parabolické a bylo umístěno na NEO Confirmation Page. Na snímcích z 18.10.2001 pořízených na Kleti (0.57-m f/5.2 reflektor + CCD) M. Tichým se ukázalo, že kometa má komu 13" a R jasnost byla 16.7m.

Maximální vizuální jasnosti (cca 10.5m) dosáhla kometa v době kolem průchodu perihelem. V té době se vyznačovala širokým prachovým zahnutým chvostem dlouhým 0.55 AU a komou o průměru až 150 000 km. Maximální velikost však dosáhla koma přibližně o měsíc a půl dřív a velikost se pohybovala nad 200 000 km a pak na přelomu dubna a května, kdy rovněž její průměr dosahoval až 250 000 km.

250 vizuálních pozorování je uvedeno v následujícím grafu. Fotometrické parametry se liší před a po průchodu perihelem jako u většiny komet, avšak rozdíly jsou jen velmi malé. První část křivky v grafu (před perihelem) odpovídá fotometrickým parametrům M = 8.5m a n = 2.0. Druhá část křivky pak M = 9.0m a n = 1.7. Rezidua všech fotometrických parametrů jsou malá.

vizuální jasnost komety C/2001 RX14 (LINEAR)

V druhém grafu je vyneseno 193 CCD pozorování a křivka změn jasnosti z nich určená. Oproti vizuálním pozorování kometa zjasňovala i slábla s vyšší mocninou n a rovněž změna obou fotometrických parametrů po průchodu perihelem je mnohem výraznější.

CCD jasnost komety C/2001 RX14 (LINEAR)

V předposledním grafu jsou vyneseny CCD jasnosti získané metodou 10"*10" španělskými pozorovateli. Jedná se o celkem 511 pozorování. Absolutní jasnost komety se podle těchto pozorování při průchodu perihelem nezměnila, došlo pouze k mírnému nárustu parametru n.

CCD jasnost komety C/2001 RX14 (LINEAR)

Přehled fotometrických parametrů

 M     n         poz  období                 Dr (AU)     pozn.
 8.5   2.0  vis   78  2002-08-13 2003-01-18  2.77  2.06  před perihelem
 9.0   1.7  vis  172  2003-01-18 2003-06-22  2.06  2.74  po perihelu
------------------------------------------------------
 8.8   1.9  vis  250  2002-08-13 2003-06-22  2.06  2.74  všechna pozorování

 8.3   3.1  CCD   84  2001-11-20 2003-01-18  4.97  2.06  před perihelem
 6.0   5.5  CCD  109  2003-01-18 2003-06-28  2.06  2.78  po perihelu
------------------------------------------------------
 7.8   3.5  CCD  193  2001-11-20 2003-06-28  2.06  4.97  všechna pozorování

11.2   1.5  CCD  252  2001-10-22 2003-01-18  5.21  2.06  10"*10" metoda, před perihelem
11.2   2.1  CCD  259  2003-01-18 2003-06-21  2.06  2.73  10"*10" metoda, po perihelu
------------------------------------------------------
11.3   1.2  CCD  511  2001-10-22 2003-06-21  2.06  5.21  10"*10" metoda, všechna pozorování
poz ... počet pozorování
odobí ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, říjen 2003