C/2001 RX14 (LINEAR)

Dráhové elementy komety
Epocha    2003 Jan. 01.0   TT = JDT 2452640.5
Perihel    2003 Jan. 18.69985 TT
q        2.0576082
e        1.0016397
Peri.     121.48391
Node      14.16979
Incl.      30.57418
1/a (původní)  +0.000776 +/- 0.000003
1/a (budoucí)  +0.000257 +/- 0.000003

Kometa C/2001 RX14 byla objevena na snímcích pořízených systémem LINEAR 10. a 11.9.2001. Ukázalo se, že těleso má dráhu blízkou parabolické a bylo umístěno na NEO Confirmation Page. Na snímcích z 18.10.2001 pořízených na Kleti (0.57-m f/5.2 reflektor + CCD) M. Tichým se ukázalo, že kometa má komu 13" a R jasnost byla 16.7m.

Maximální vizuální jasnosti (cca 10.5m) dosáhla kometa v době kolem průchodu perihelem. V té době se vyznačovala širokým prachovým zahnutým chvostem dlouhým 0.55 AU a komou o průměru až 150 000 km. Maximální velikost však dosáhla koma přibližně o měsíc a půl dřív a velikost se pohybovala nad 200 000 km a pak na přelomu dubna a května, kdy rovněž její průměr dosahoval až 250 000 km.

250 vizuálních pozorování je uvedeno v následujícím grafu. Fotometrické parametry se liší před a po průchodu perihelem jako u většiny komet, avšak rozdíly jsou jen velmi malé. První část křivky v grafu (před perihelem) odpovídá fotometrickým parametrům M = 8.5m a n = 2.0. Druhá část křivky pak M = 9.0m a n = 1.7. Rezidua všech fotometrických parametrů jsou malá.

vizuální jasnost komety C/2001 RX14 (LINEAR)

V druhém grafu je vyneseno 193 CCD pozorování a křivka změn jasnosti z nich určená. Oproti vizuálním pozorování kometa zjasňovala i slábla s vyšší mocninou n a rovněž změna obou fotometrických parametrů po průchodu perihelem je mnohem výraznější.

CCD jasnost komety C/2001 RX14 (LINEAR)

V předposledním grafu jsou vyneseny CCD jasnosti získané metodou 10"*10" španělskými pozorovateli. Jedná se o celkem 511 pozorování. Absolutní jasnost komety se podle těchto pozorování při průchodu perihelem nezměnila, došlo pouze k mírnému nárustu parametru n.

CCD jasnost komety C/2001 RX14 (LINEAR)

Přehled fotometrických parametrů

 M   n     poz období         Dr (AU)   pozn.
 8.5  2.0 vis  78 2002-08-13 2003-01-18 2.77 2.06 před perihelem
 9.0  1.7 vis 172 2003-01-18 2003-06-22 2.06 2.74 po perihelu
------------------------------------------------------
 8.8  1.9 vis 250 2002-08-13 2003-06-22 2.06 2.74 všechna pozorování

 8.3  3.1 CCD  84 2001-11-20 2003-01-18 4.97 2.06 před perihelem
 6.0  5.5 CCD 109 2003-01-18 2003-06-28 2.06 2.78 po perihelu
------------------------------------------------------
 7.8  3.5 CCD 193 2001-11-20 2003-06-28 2.06 4.97 všechna pozorování

11.2  1.5 CCD 252 2001-10-22 2003-01-18 5.21 2.06 10"*10" metoda, před perihelem
11.2  2.1 CCD 259 2003-01-18 2003-06-21 2.06 2.73 10"*10" metoda, po perihelu
------------------------------------------------------
11.3  1.2 CCD 511 2001-10-22 2003-06-21 2.06 5.21 10"*10" metoda, všechna pozorování
poz ... počet pozorování
odobí ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, říjen 2003