C/2002 V1 (NEAT)

Dráhové elementy komety (z 1445 pozorování od 6.11.2002 do 21.9.2003)
Epocha    2003 Feb. 10.0   TT
Perihel    2003 Feb. 18.29551 TT
q        0.0992582
e        0.9999094
Peri.     152.16919
Node      64.08840
Incl.      81.70564
1/a (původní)  +0.002299
1/a (budoucí)  +0.000824

Kometa byla nalezena na snímcích pořízených 6.11.2003 projektem NEAT. V době objevu byla kometa obklopena slabou komou o průměru přibližně 30 000 km a ohon dosahoval délky 100 000 km. Jasnost se pohybovala kolem 17.0m. Kometa poměrně rychle zjasňovala a koncem listopadu již byla pozorována vizuálně při jasnosti 13.0m. V polovině prosince se jasnost pohybovala kolem 10.5m a koncem prosince už kolem 8.5m. Díky rychlému zjasňování kometa slibovala, že v blízkosti perihelu v únoru 2003 dosáhne značné jasnosti. Z analýz založených na vizuálních odhadech získaných v uvedeném období dokonce vyplývala jasnost větší než -10m v době průchodu perihelem.

Zmíněné rychlé zjasňování však po první třetině ledna roku 2003 přešlo ve zjasňování mnohem pozvolnější. Kometa tak dosáhla na večerní obloze maximální jasnosti "pouze" asi 2m (14.2.), v té době však zapadala již hned zvečera a rychle se blížila ke Slunci. Poslední vizuální předperihelový odhad byl získán 16.2.2003 (-0.5m) v elongaci od Slunce 8°! Díky velmi malé perihelové vzdálenosti procházela kometa koronografem LASCO C3 na sondě SOHO a přibližně půl dne po posledním vizuálním odhadu byla v tomto koronografu naměřena jasnost -1.0m. V době průchodu perihelem se někteří zkušení pozorovatelé (M. Lehký, K. Hornoch) pokoušeli najít kometu v těsné blízkosti Slunce, ale musela v tu dobu být slabší než cca -3.5m. Měření v koronografu C3 pak dala maximální jasnost asi -3m den po průchodu perihelem.

Ještě v době dobré večerní viditelnosti (přelom ledna a února) kometu zdobil prachový chvost o délce až 6° (cca 0,1 AU). Koma v té době dosahovala doslova obřích rozměrů kolem 600 000 km.

Vývoj jasnosti podle 649 vizuálních pozorování je na následujícím grafu. V grafu jsou dobře viditelné tři období, ve kterých kometa vykazovala různé fotometrické parametry. První obdodí je od začátku pozorovacího intervalu do první třetiny ledna. Právě z tohoto úseku vycházely optimistické analýzy jasnosti, protože kometa zjasňovala s mocninou n = 9.0. V druhém období (do perihelu) došlo k prudkému poklesu mocniny na hodnotu n = 3.1! Zároveň došlo k mírnému přibližně jednomagnitudovému poklesu absolutní jasnosti. Po perihelu pak absolutní jasnost stoupla na původní hodnotu a mocnina n ještě mírně poklesla.

vizuální jasnost komety C/2002 V1 (NEAT)

Vývoj jasnosti komety podle 101 CCD měření je dosti odlišný než u vizuálních pozorování. Také zde kometa zpočátku velmi rychle zjasňovala (n = 11.6), ale oproti vizuálním pozorováním došlo k poklesu mocniny n už v polovině prosince. Zároveň také dosti výrazně poklesla absolutní jasnost.

CCD jasnost komety C/2002 V1 (NEAT)

CCD jasnost komety měřená ve clonce 10"*10" zpočátku (oproti klasickým CCD jasnostem či vizuálním jasnostem) rostla velmi pomalu a až po polovině prosince začala růst mnohem rychleji. Toto souvisí s celkovým vzhledem komety, která byla zpočátku obklopena velkou, ale řídkou komou s výraznou centrální kondenzací. Růst jasnosti této centrální kondenzace "zaostával" za růstem jasnosti komy a proto podle měření v malé clonce, která odráží jasnost právě centrálního zhuštění, rostla velmi pomalu. Získaná data ze clonky 10"*10" (101 pozorování od španělských pozorovatelů) jsou v následujícím grafu.

CCD jasnost komety C/2002 V1 (NEAT)

Přehled fotometrických parametrů

 M   n     poz období         Dr (AU)   pozn.
 5.9  9.0 vis 196 2002-11-25 2003-01-09 2.04 1.20
 7.0  3.1 vis 348 2003-01-11 2003-02-16 1.16 0.16
 5.8  2.5 vis  39 2003-02-24 2003-04-06 0.29 1.33

 4.6 11.6 CCD  38 2001-11-07 2002-12-15 2.33 1.69
 8.4  4.5 CCD  63 2002-12-21 2003-02-12 1.58 0.31

14.4  0.6 CCD  72 2002-11-07 2002-12-14 2.33 1.71 10"*10" metoda
11.8  6.2 CCD 133 2002-12-21 2003-02-08 1.58 0.44 10"*10" metoda
poz ... počet pozorování
odobí ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, prosinec 2003