Slabé komety objevené v roce 2003

V následujícím přehledu je zahrnuto 14 slabých komet objevených v roce 2003, a které nebudou v budoucnu díky velmi malé jasnosti již pozorovány (v případě, že nedojde k outburstu; výjimkou jsou periodické komety, které budou pozorovány v dalších návratech). Grafy jsou ponechány bez komentářů, červené křivky jsou spočteny dle vykreslených pozorování a fotometrické parametry jsou uvedeny u každé komety a podrobněji na konci v tabulce. Přibližně u poloviny komet nebylo možno spolehlivě určit (málo pozorování, krátký úsek...) oba dva fotometrické parametry - u těchto komet byl proto fotometrický parametr n fixován, což je označeno písmenem F dole v tabulce. Dráhové elementy všech komet jsou uvedeny zde. Přehled není kompletní (bude průběžně aktualizován), protože část slabých komet je stále ještě pozorována.

P/2003 F2 (NEAT)

M = 13.5; n = 4.0F

C/2003 G2 (LINEAR)

M = 16.6; n = 4.0F

C/2003 H2 (LINEAR)

M = 9.5; n = 9.0

P/2003 H4 (LINEAR)

M = 15.4; n = 4.7

P/2003 HT15 (LINEAR)

M = 13.5; n = 4.0F

C/2003 K1 (Spacewatch)

M = 10.5; n = 6.6

P/2003 K2 (Christensen)

M = 15.2; n = 2.6

P/2003 KV2 (LINEAR)

M = 18.2; n = 0.0F

P/2003 O2 (LINEAR)

M = 11.4; n = 12.0

P/2003 O3 (LINEAR)

M = 19.1; n = 2.5F

P/2003 QX29 (LINEAR)

M = 12.6; n = 2.4

C/2003 R1 (LINEAR)

M = 15.5; n = 2.3

C/2003 U1 (LINEAR)

M = 14.3; n = 4.0F

P/2003 U2 (LINEAR)

M = 11.8; n = 8.6

Přehled fotometrických parametrů

      M   n     poz období         Dr (AU)
2003 F2  13.5  4.0F CCD  1 2003-03-27 2003-03-27 2.88 2.88
2003 G2  16.6  4.0F CCD  5 2003-04-20 2003-05-02 1.56 1.55
2003 H2   9.5  9.0 CCD  30 2003-04-26 2003-07-07 2.19 2.25
2003 H4  15.4  4.7 CCD  45 2003-05-04 2003-07-31 1.70 1.85
2003 HT15 13.5  4.0F CCD  1 2003-06-04 2003-06-04 2.69 2.69
2003 K1  10.5  6.6 CCD  3 2003-06-01 2003-06-20 2.78 2.91
2003 K2  15.2  2.6 CCD  22 2003-05-28 2003-06-28 1.10 1.52
2003 KV2  18.2  0.0F CCD  18 2003-05-31 2003-06-28 1.19 1.08
2003 O2  11.4 12.0 CCD  88 2003-08-02 2003-11-28 1.51 1.76
2003 O3  19.1  2.5F CCD  27 2003-08-07 2003-11-27 1.25 1.72
2003 QX29 12.6  2.4 CCD  22 2003-08-24 2003-10-20 4.57 4.70
2003 R1  15.5  2.3 CCD  13 2003-09-08 2003-11-23 2.25 2.65
2003 U1  14.3  4.0F CCD  9 2003-10-21 2003-11-23 1.80 1.81
2003 U2  11.8  8.6 CCD  4 2003-10-24 2003-11-16 1.76 1.72

Použité zdroje


Roman Maňák, únor 2004