C/2001 Q4 (NEAT)

Dráhové elementy komety (z 307 pozorování od 24.8.2001 do 22.11.2003)
Perihel    2004 May 15.95721
q        0.9618916
e        1.0007487
Peri.      1.20745
Node      210.27777
Incl.      99.64190
1/a (původní)  +0.000030
1/a (budoucí)  -0.000715

Objev komety oznámili S. H. Pravdo, E. F. Helin, a K. J. Lawrence (všichni JPL) ze snímků získaných 24.8.2001 získaných 1.2- metrovým Schmidt teleskopem na hoře Mt. Palomar. Objekt v době objevu obklopovala koma o průměru 8" (cca 60 000 km). Celková jasnost byla kolem 18m. Následná pozorování ukázala, že se jedná o dynamicky novou kometu (P = 6×106 let), pravděpodobně poprvé přicházející z Oortova oblaku. Na obrázku níže je dráha komety společně s drahou Země, Marsu a Jupiteru. Polohy všech těles jsou vztaženy k době průchodu komety perihelem (15.5.2004).

dráha komety C/2001 Q4 (NEAT)

První vizuální pozorování pochází z počátku prosince 2002, kdy měla kometa jasnost 14.5m, komu o velikosti 0.4' (100 000 km) a jevila se středně kondenzovaná. V polovině roku 2003 dosáhla jasnost 13m a koncem roku 2003 se pohybovala kolem 10m. Koma v této době dosáhla velikosti až 3' (>300 000 km). Na CCD snímcích byl již dříve rozeznán vějířovitý chvost, který byl koncem roku 2003 "potvrzen" také vizuálně. Koncem období (počátek února 2004) dosáhla jasnost komety osmi magnitud při velikosti komy cca 4' (>350 000 km) a délce ohonu 5' (20 000 km).

Kometa byla zatím sledována pouze z jižní polokoule. 88 vizuálních pozorování je v následujícím grafu. Křivka je spočtena z těchto pozorování a odpovídá jí absolutní jasnost M = 4.4m a mocnina změny jasnosti n = 3.5. I přes to, že rozsah heliocentrických vzdáleností je poměrně značný (6.4 AU až 2.2 AU), vyhovují fotometrické parametry dobře celému období. Pokud i nadále nedojde k jejich změně, dosáhne kometa počátkem května tohoto roku 2m. V té době bude prolétat ve vzdálenosti 0.32 Au od Země a bude se rychle přesouvat z jižní polokoule na severní. Od nás by poprvé mohla být spatřena kolem 10. května na večerní obloze. V polovině června, sice jasnost klesne na 5m, ale kometa se stane cirkumpolárním objektem (cirkumpolární zůstane až do konce roku 2005). Menšími přístroji bude kometa sledovatelná do konce roku, kdy jasnost poklesne pod 11.5m. (efemerida)

vizuální jasnost komety C/2001 Q4 (NEAT)

Na dalším grafu je pak 53 CCD měření. Fotometrické parametry jsou prakticky shodné s vizuálními pozorováními.

CCD jasnost komety C/2001 Q4 (NEAT)

Přehled fotometrických parametrů

 M   n     poz období         Dr (AU)   pozn.
 4.4  3.5 vis  88 2002-12-03 2004-02-09 6.02 2.19

 4.4  3.4 CCD  53 2001-11-20 2003-12-25 8.85 2.66
poz ... počet pozorování
období ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, únor 2004