komety ... 9P/Tempel 1 || || astrox.wz.cz

Kometu objevil dne 3.4.1867 Ernst Wilhelm Liebrecht Tempel jako objekt o jasnosti 9m v souhvězdí Vah. Následující dva průchody perihelem byla sledována, pak se však přiblížila k Jupiteru (19.10.1881 na 0.55 AU), což vzdálilo její perihelovou vzdálenost a následujících několik návratů byla ztracena. Další přiblížení k Jupiteru (13.10.1941 na 0.41 AU) perihelovou vzdálenost opět snížilo a kometa byla zachycena na jednom snímku z roku 1967 získaném E. Roemerovou. Definitivně však byla znovunalezena až v dalším návratu - v roce 1972. V budoucnosti bude mít nadále na dráhu komety velký vliv Jupiter, který po dvou přiblíženích komety k němu (2024 a 2036) opět posune její perihel dál od Slunce.aktualizace: 26.04.2004