Citlivost dráhových integrací v závislosti na přesnosti střední anomálie

Článek vznikl na podnět z diskusního fóra a zabývá se citlivostí dráhových integrací na přesnosti střední anomálie, konkrétně jak moc se změní dráha tělesa, nabude-li střední anomálie různých hodnot. Jako testovací objekt byla vybrána kometa 78P/Gehrels 2, která vykoná v blízké době dvě blízká setkání s Jupiterem (15.9.2026 a 18.11.2046). Dráhové elementy jsou uvedeny níže a vztahují se k epoše 9.6.2026. Zbývajících 16 těles má naprosto stejnou dráhu jako uvedená kometa, ale mají různou polohu ve své dráze (různou střední anomálii). Integrace byly prováděny pro období 2026 až 2050, pro všechna tělesa se stejnými parametry - integračním krokem 0.5 dne a stejnou, dost vysokou přesností. Kometa 78P byla vybrána hlavně díky dvěma časově nepříliš vzdáleným blízkým přiblížením k Jupiteru, díky malému sklonu a také díky absenci těsných přiblížení k jiným hmotným objektům než právě k Jupiteru (ve sledovaném období).

Dráhové elementy těles

perihel      M      q     e     peri    node    incl   per
2026 06 25.35107  357.764472  2.004521  0.462848  192.79445  210.49468  6.25760  7.208

Ostatní tělesa mají stejné elementy, ale jejich střední anomálie jsou různé a jsou uvedeny níže. Pro osm těles byla k jejich střední anomálii přičtena určitá konstanta, pro osm dalších těles byla stejná konstanta odečtena. (M v seznamu značí skutečnou střední anomálii komety 78P.)

těleso anomálie           těleso  anomálie 
1A   M + 0.001 = 357.765472    1B    M - 0.001 = 357.763472
2A   M + 0.005 = 357.769472    2B    M - 0.005 = 357.759472
3A   M + 0.010 = 357.774472    3B    M - 0.010 = 357.754472
4A   M + 0.050 = 357.814472    4B    M - 0.050 = 357.714472
5A   M + 0.100 = 357.864472    5B    M - 0.100 = 357.664472
6A   M + 0.500 = 358.264472    6B    M - 0.500 = 357.264472
7A   M + 1.000 = 358.764472    7B    M - 1.000 = 356.764472
8A   M + 5.000 =  2.764472    8B    M - 5.000 = 352.764472

Přiblížení k Jupiteru

Níže jsou uvedena přiblížení všech 17-ti těles k Jupiteru. Skupina A zahrnuje tělesa, u nichž byla anomálie o konstantu zvětšena, ve skupině B jsou tělesa, u kterých byla naopak anomálie snížena (viz. výše). Dist znamená velikost přiblížení v AU, a delta rozdíl od skutečné hodnoty pro kometu 78P.

přiblížení v roce 2029

těleso  datum     dist   delta   datum     dist   delta

     skupina A            skupina B
1    2029 09 15.0 0.0182  0.0000  2029 09 15.0 0.0182  0.0000
2    2029 09 15.0 0.0182  0.0000  2029 09 15.0 0.0182  0.0000
3    2029 09 15.0 0.0182  0.0000  2029 09 15.0 0.0182  0.0000
4    2029 09 16.0 0.0183 +0.0001  2029 09 14.5 0.0181 -0.0001
5    2029 09 16.5 0.0184 +0.0002  2029 09 13.5 0.0180 -0.0002
6    2029 09 23.0 0.0197 +0.0015  2029 09 07.5 0.0175 -0.0007
7    2029 10 01.5 0.0218 +0.0036  2029 09 01.0 0.0179 -0.0003
8    2029 12 17.0 0.0470 +0.0288  2029 08 02.5 0.0724 +0.0542

78P   2029 09 15.0  0.0182

přiblížení v roce 2046 *

* u těles 6A, 7A, 8A, 6B, 7B a 8B už nemá cenu o přiblížení v roce 2046 mluvit, protože předchozí přiblížení jim změnilo dráhu tak výrazně oproti kometě 78P, že se s její dráhou už nedají vůbec srovnávat. Hodnota minimální přiblížení je tak vlastně jen minimální vzdáleností od Jupitera v rozmezí několika let kolem roku 2046.

těleso  datum     dist   delta   datum     dist   delta

     skupina A            skupina B
1    2046 11 24.5 0.2088 -0.0063  2046 11 26.0 0.2215 +0.0064
2    2046 11 20.5 0.1835 -0.0316  2046 11 29.0 0.2471 +0.0320
3    2046 11 15.5 0.1526 -0.0625  2046 12 02.5 0.2794 +0.0643
4    2046 10 06.5 0.0605 -0.1546  2046 12 23.0 0.5404 +0.3253
5    2046 10 18.0 0.3360 +0.1209  2047 01 08.0 0.8678 +0.6527
6    (2043 10 17.5 1.1454 +0.9303) (2047 03 13.0 3.4318 +3.2167)
7    (2041 03 14.0 0.0040 -0.2111) (2047 03 13.0 6.1974 +5.9823)
8    (2040 03 11.5 6.0085 +5.7934) (2042 07 23.0 4.7076 +4.4925)

78P   2046 11 25.0  0.2151

Dráhové elementy

dráhové elementy po přiblížení v roce 2029

Jedná se defakto o elementy vztažené k prvnímu perihelu po inkriminovaném těsném přiblížení.

těleso perihel    q    e    peri   node   incl  perioda

78P   2032 01 05.0  4.1370  0.2716  111.65  194.18  5.51  13.535

1A   2032 01 05.5  4.1364  0.2717  111.68  194.17  5.51  13.535
2A   2032 01 06.0  4.1342  0.2718  111.81  194.13  5.50  13.527
3A   2032 01 06.5  4.1314  0.2797  111.98  194.07  5.48  13.736
4A   2032 01 12.0  4.1093  0.2730  113.38  193.60  5.29  13.438
5A   2032 01 18.0  4.0821  0.2744  115.16  192.97  5.06  13.434
6A   2032 03 03.5  3.8775  0.2854  132.13  184.43  3.29  12.640
7A   2032 04 17.0  3.6604  0.2974  178.25  147.23  1.58  11.891
8A   2032 12 27.0  2.9573  0.3260  319.58  44.97 10.99  9.191

1B   2032 01 05.0  4.1375  0.2716  111.61  194.19  5.52  13.538
2B   2032 01 04.5  4.1397  0.2715  111.47  194.24  5.54  13.546
3B   2032 01 04.0  4.1425  0.2713  111.30  194.29  5.56  13.554
4B   2031 12 29.5  4.1649  0.2702  109.94  194.71  5.74  13.633
5B   2031 12 22.5  4.1932  0.2772  108.26  195.18  5.97  13.973
6B   2031 10 18.5  4.4274  0.2577  95.34  197.82  7.77  14.566
7B   2031 07 06.5  4.7251  0.2456  79.41  199.50  9.88  15.675
8B   2040 07 28.5  5.0317  0.1216  283.15  202.16 13.96  13.710

Z uvedených údajů je zřejmé, že dráhové elementy prvních tří těles jak ve skupině A, tak ve skupině B jsou ještě relativně přesné, ale odchylky od skutečné anomálie jsou dost malé (+/- 0.001, 0.005 a 0.01). U zbylých těles je už odchylka elementů vysoká.

dráhové elementy po přiblížení v roce 2046

Elementy pro tělesa s výjimkou 6A, 7A, 8A, 6B, 7B a 8B, které se již pohybují po zcela odlišných drahách. Elementy vztaženy k 1.1.2050.

těleso  q    e    peri   node   incl  perioda

78P   4.7768  0.4220  149.24  187.98  6.51  23.758

1A    4.7869  0.4270  150.03  187.90  6.56  24.146
2A    4.8298  0.4488  153.41  187.56  6.80  25.938
3A    4.8891  0.4798  158.17  187.10  7.22  28.813
4A    3.1823  0.2312  19.63  181.11 12.43  8.422
5A    3.7277  0.2367  78.03  183.09  5.88  10.792

1B    4.7669  0.4173  148.46  188.06  6.46  23.398
2B    4.7300  0.3998  145.55  188.37  6.31  22.123
3B    4.6888  0.3815  142.27  188.73  6.17  20.873
4B    4.4907  0.3104  125.54  190.85  5.88  16.618
5B    4.3957  0.2834  115.72  192.36  6.00  15.192

Všechna tělesa již vykazují dost značné odchylky od skutečné dráhy komety 78P, a to i přes to, že prodělaná přiblížení k Jupiteru v roce 2046 byla větší než 0.1 AU (až na těleso 4A).

Grafická znázornění

Na následujících grafech jsou vzdálenosti jednotlivých těles od Jupitera. První sloupec obsahuje tělesa skupiny A, druhý skupiny B, jednotlivé řádky mají vzestupnou tendenci, tzn. že v např. třetím řádku a druhém sloupci je těleso 3B.

Závěr

Z uvedených údajů je jasně vidět, že i malá chyba ve střední anomálii (respektive v době průchodu perihelem) může mít pro tělesa přibližující se ke hmotným objektům, velký vliv. Uvedený případ je sice do jisté míry extrémní, protože všech 17 těles prodělalo alespoň jedno velmi blízké setkání s Jupiterem (méně než 0.1 AU), tedy s planetou, která má největší hmotnost. Je však nutné si uvědomit, že taková přiblížení (a i mnohem těsnější) nejsou žádnou vzácností. Kromě toho se některá tělesa můžou přibližovat současně i k více planetám. Také je nutné si uvědomit, že provedené simulace jsou ve velmi krátkém časovém úseku (cca 25 let). Rovněž je nutné vzít v úvahu, že do vstupních elementů všech těles byla vnesena nepřesnost pouze v jednom parametru, střední anomálii.Roman Maňák, červen 2004