Citlivost dráhových integrací v závislosti na přesnosti střední anomálie II

Článek se zabývá podobně jako předchozí citlivostí dráhových integracích na chybu střední anomálie. V minulém článku bylo zjištěno, že chyba ve střední anomálii 0.5 ° již po jednom těsném přiblížení k Jupiteru může vést již k velmi odlišným výslekům od skutečnosti, proto jsem nyní zvolil jako nejvyšší chybu v anomálii 0.1 °. Jako testovací těleso byla vybrána planetka 2003 CC22, která podléhá gravitačnímu vlivu planety Jupiter a částečně i Starun. Testovací tělesa mají (opět jako v předchozím článku) stejné elementy, jen se liší v hodnotě střední anomálie, jak je naznačeno níže. Kromě obvyklých parametrů byla též sledována časová závislost tisserandova kritéria. Dráha je integrována v období let 2004 až 2300. Integrační krok je 1 den.

Dráhové elementy těles

M    E       a    e     peri  node   incl  Tj
14.873 2004 07 14.0 7.39145 0.431643 38.267 123.949 6.399 2.841

Ostatní tělesa mají stejné elementy, ale jejich střední anomálie jsou různé a jsou uvedeny níže. Pro tři byla k jejich střední anomálii přičtena určitá konstanta, pro tři další těles byla stejná konstanta odečtena. (M v seznamu značí skutečnou střední anomálii planetky 2003 CC22.)

těleso anomálie

1A   M + 0.001 = 14.874
2A   M + 0.010 = 14.883
3A   M + 0.100 = 14.973

1B   M - 0.001 = 14.872
2B   M - 0.010 = 14.863
3B   M - 0.100 = 14.773

Setkání s planetami

Pozn.: Jako setkání je myšleno přiblížení se tělesa k planetě. V úvahu byla brána přiblížení menší než 1.5 AU.

Setkání s Jupiterem

těleso   YYYYMMDD dist.  YYYYMMDD dist.  YYYYMMDD dist.  YYYYMMDD dist.  YYYYMMDD dist.

2003 CC22  20601128 0.1500  20910613 1.0952  21560709 1.0797  22140908 1.3931  22320419 1.2645
1A     20601128 0.1499  20910613 1.0971  21560727 1.0585  22140918 1.2792  22320202 1.3417
2A     20601128 0.1488  20910617 1.1581  21551204 0.3955 (22031122 0.9837  22900408 1.2440)
3A     20601130 0.1432  20910625 1.3769 (21851218 0.1666  22040909 1.0335  22690712 1.3702  22880125 0.7425)
1B     20601128 0.1500  20910613 1.0933  21560724 1.1004  22140830 1.5002  22320618 1.2126
2B     20601128 0.1507  20910613 1.0770  21561204 1.2639 (22320128 1.3115  22971113 0.1354)
3B     20601126 0.1574  20910613 0.9945 (22280609 1.3809  22860522 0.4341)

Jak je vidět, tělesa 3A a 3B se už po druhém přiblížení k Jupiteru nacházejí na zcela odlišných drahách (viz. dráhové elementy níže). Těleso 2A a 2B se na výrazně odlišné dráhy dostanou až po třetím setkání s Jupiterem.

Setkání se Starunem

Blízké setkání se Starunem prodělají všechna tělesa ve sledovaném období pouze jedno a to ještě předtím, než prodělají přiblížení k Jupiteru. Všechna přiblížení jsou proto co do vzdálenosti i data velmi podobná.

těleso   YYYYMMDD dist.

2003 CC22  20550909 0.5929
1A     20550909 0.5929
2A     20550908 0.5937
3A     20550907 0.5952
1B     20550909 0.5929
2B     20550909 0.5927
3B     20550911 0.5907

Dráhové elementy

        E       a    e    peri  node   incl  Tj
2003 CC22   2050 01 01  7.2457  0.4305  36.938 123.625  6.445 2.835
1A       2050 01 01  7.2458  0.4305  36.938 123.625  6.445 2.835
2A       2050 01 01  7.2459  0.4305  36.939 123.625  6.445 2.835
3A       2050 01 01  7.2466  0.4305  36.944 123.628  6.445 2.835
1B       2050 01 01  7.2457  0.4305  36.938 123.625  6.445 2.835
2B       2050 01 01  7.2457  0.4305  36.938 123.625  6.445 2.835
3B       2050 01 01  7.2449  0.4304  36.932 123.622  6.445 2.835
                                       
2003 CC22   2075 01 01  5.6826  0.3464  83.238  96.094 11.192 2.839
1A       2075 01 01  5.6827  0.3463  83.234  96.091 11.196 2.839
2A       2075 01 01  5.6853  0.3458  83.108  96.055 11.271 2.839
3A       2075 01 01  5.6944  0.3432  82.663  95.807 11.643 2.838
1B       2075 01 01  5.6826  0.3464  83.242  96.097 11.187 2.839
2B       2075 01 01  5.6820  0.3467  83.275  96.125 11.146 2.839
3B       2075 01 01  5.6807  0.3495  83.458  96.412 10.743 2.840
                                       
2003 CC22   2100 01 01  5.7627  0.3537  85.485  94.616 11.060 2.835
1A       2100 01 01  5.7621  0.3536  85.468  94.614 11.064 2.835
2A       2100 01 01  5.7475  0.3521  84.959  94.587 11.152 2.836
3A       2100 01 01  5.7051  0.3495  83.369  94.346 11.559 2.834
1B       2100 01 01  5.7632  0.3537  85.501  94.619 11.055 2.835
2B       2100 01 01  5.7676  0.3541  85.645  94.644 11.011 2.835
3B       2100 01 01  5.7938  0.3573  86.433  94.924 10.591 2.836
                                       
2003 CC22   2200 01 01  5.9661  0.3606  79.960  92.402 10.999 2.833
1A       2200 01 01  5.9691  0.3606  79.778  92.390 11.005 2.833
2A       2200 01 01  6.3388  0.3716  68.868  91.641 11.368 2.830
3A       2200 01 01  7.8502  0.4334 117.197  90.579 10.438 2.840
1B       2200 01 01  5.9633  0.3605  80.134  92.414 10.993 2.833
2B       2200 01 01  5.9422  0.3602  81.407  92.506 10.944 2.833
3B       2200 01 01  5.8360  0.3606  84.516  93.014 10.560 2.834
                                       
2003 CC22   2300 01 01  5.7307  0.3514  78.013  89.906 11.166 2.836
1A       2300 01 01  5.7313  0.3511  78.617  89.860 11.170 2.836
2A       2300 01 01  6.4755  0.3768  61.938  84.247 11.346 2.830
3A       2300 01 01  7.3973  0.4158 131.941  80.973  9.535 2.842
1B       2300 01 01  5.7304  0.3516  77.642  89.947 11.163 2.836
2B       2300 01 01  5.7528  0.2919  72.036  83.725 17.523 2.823
3B       2300 01 01  6.6165  0.3908  65.729  89.155 10.424 2.828

Jak vidět, dráhové elementy všech těles prodělaly výraznou změnu. Tělesa s větší chybou v střední anomálii se od dráhy tělesa 2003 CC22 odchýlily už dříve, kdežto tělesa s chybou menší až později. I tak však dráhy těles 1A a 1B (chyba v anomálii jedna tisícina) dost liší. Velmi stabilním parametrem je hodnota Tisserandova invariantu (vzhledem k Jupiteru), jak je vidět z následujícího grafu.

Tj

Závěr

Podobně jako v předchozím článku je tedy vidět, že i malá chyba ve střední anomálii, může pro tělesa přibližující se k dosti hmotným objektům, znamenat velkou odchylku v budoucí dráze. Situace je však opět složitější, protože do hry vstupují i nepřesnosti při určování dalších parametrů dráhy (zvláště excentricita a velká poloosa, resp. vzdálenost perihelu), na které je budoucí dráha ještě citlivější.Roman Maňák, červen 2004