Poznámky ke katalogu asteroidů s kometárními drahami

Katalog obsahuje naprostou většinu asteroidů, jejichž Tisserandův invariant je menší než 3 a některá tělesa s hodnotou vyšší, ale na typické kometární dráze (včetně asteroidů typu Damocles). Po kliknutí na název asteroidu se zobrazí jeho dráha při pohledu zhora. Červeně je dráha Země, modrá část dráhy tělesa je nad rovinnou ekliptiky, růžová pod rovinou, šedá dráha je dráha Jupitera (další šedá je Saturn; u aktualizací od 10.4.2004 je rovněž zobrazována dráha Marsu); polohy všech těles jsou vykresleny k 1.1.2000). Symbol * před názvem tělesa znamená, že bylo nově přidáno, A před názvem tělesa znamená aktualizaci od poslední aktualizace katalogu a C znamená, že u tělesa byla prokázána kometární aktivita (viz. poznámky).

Část těles, u nichž dojde vlivem zpřesnění dráhy k posunu mimo hodnotící kriteria, jsou z katalogu vyřazována. Některá tělesa, pokud dojde k jejich očíslování, jsou posléze přeřazena mezi číslovaná tělesa a jejich původní provizorní označení je uvedeno na konci záznamu.

Členové některých planetkových rodin mají Tisserandův invariant menší než 3, ale jelikož se s největší pravděpodobností jedná o "klasické planetky", nejsou tato tělesa do katalogu zařazena. Jedná se o tělesa z následujících rodin.

rodinaaei
Phocaea2.25 < a < 2.5e > 0.118 < i < 32
Flora2.1 < a < 2.3 i < 11
hlavní pás I2.3 < a < 2.5 i > 18
Alindaa = 2.50.4 < e < 0.65 
Pallas2.5 < a < 2.82 33 < i < 38
Maria2.5 < a < 2.706 12 < i < 17
hlavní pás II2.5 < a < 2.706 i < 33
hlavní pás IIb2.706 < a < 2.82 i < 33
Koronis2.83 < a < 2.91e < 0.11i < 3.5
hlavní pás IIIa2.82 < a < 3.03e < 0.35i < 30
Griqua3.1 < a < 3.27e > 0.35 
hlavní pás IIIb3.03 < a < 3.27e < 0.35i < 30
Cybele3.27 < a < 3.7e < 0.3i < 25
Hylda3.7 < a < 4.2e > 0.07i < 20
Trojani Jupitera5.05 < a < 5.4  

Některé údaje v tabulce jsou přibližné, protože různí autoři uvádějí různá kriteria, neliší se však o mnoho. Mezi uvedenými planetkovými rodinami však lze nalézt tělesa, která jeví kometární vzhled nebo můžou být spícími či vyhaslými kometami. Např. do rodiny Themis patří kometa 133P/Elst-Pizzaro. Nebo například Trojani planety Jupiter jeví náznaky, že by se mohlo jednat o kometární tělesa a někteří autoři navrhují, že část komet Jupiterovy rodiny by mohla pocházet právě odsud.

Vztah mezi kometami a asteroidy je velmi úzký a obě skupiny se vzájemně prolínají. Hodně těles v katalogu patří mezi tzv. NEAs, čili blízkozemní asteroidy a existují odhady, že právě v této skupině může být velké procento spících (dočasně neaktivních) či vyhaslých komet. Současné odhady se pohybují mezi 10 % a 40 %. Svědčí o tom např. některé fyzikální charakteristiky.

Hodnocení těles čistě podle Tisserandova invariantu je poněkud nepřesné, protože hodnoty menší 3.0 mají i některé typické planetky, proto nejsou např. tělesa známých rodin do katalogu zařazována (viz. tabulka). Naopak, část komet může mít svůj Tisserandův parametr větší než 3.0 (např. 2P/Encke, 133P/Elst-Pizzaro...). Zdá se však, že Tisserandův parametr částečně odráží i původ tělesa, tj. jestli je to kometa nebo asteroid. Vyplývá to z některých prací (např. Fernández, Y. R., Jewitt, D. C., & Sheppard, S. S. 2001, ApJ, 553, L197, kde 90 % (9 z 10- ti) asteroidů s Tisserandovým invariantem menším než 3.0 má tmavá kometární albeda (0.02 až 0.12), ale tato tmavá albeda má jen 5 % (2 z 38- ) těles, jejichž Tisserandův invariant je větší než 3.0.Vysvětlení symbolů v tabulce:

epocha - epocha, pro níž jsou udávány elementy
M - střední anomálie
a - velká poloosa (AU)
e - excentricita
w - argument perihelu (°)
W - délka výstupného uzlu (°)
i - sklon (°)
H - absolutní jasnost (mag)
G - parametr strmosti
Tj - Tisserandův invariant (vzhledem k Jupiteru)
MPEC - označení cirkuláře MPEC, v němž byla publikována efemerida (případně jiný zdroj)
poz - poznámka
označení - křížové nebo definitvní označení, případně jméno