Poznámky ke katalogu krátkoperiodických komet

Po kliknutí na označení komety se zobrazí jeho dráha při pohledu zhora (červeně je dráha Země, modrá část dráhy tělesa je nad rovinnou ekliptiky, růžová pod rovinou, šedá dráha je dráha Jupitera, druhá šedá je Saturn, u nejnovějších aktualizací je zobrazena rovněž dárha Marsu; polohy všech těles jsou vykresleny k 1.1.2000). Symbol * před názvem komety znamená, že u byla nově přidána, A před názvem komety znamená aktualizaci od poslední aktualizace katalogu. Dráhové elementy mohou být u starších komet (zvláště s předznačením D/) dosti nepřesné díky gravitačním vlivům planet, zvláště Jupitera, a kometa se v současnosti může nacházet na jiné dráze.

Vysvětlení symbolů v tabulce:

q - vzdálenost perihelu (AU)
e - excentricita
w - argument perihelu (°)
W - délka výstupného uzlu (°)
i - sklon (°)
per. - perioda (let)
typ - typ komety dle níže uvedené tabulky
Tj - Tisserandův invariant (vzhledem k Jupiteru)
poz - poznámkaE - Encke-typ, SP - klasické krátkoperiodické komety; I - "středně"-periodické komety; L - dlouhoperiodické komety; K - Kentaur; další typy jsou podle gravitačního vlivu planety na perihel a afel komety - např. J - čistě Jupiterův vliv, JU - Jupiter ovlivňuje perihel, Uran afel, JE - perihel ovlivňuje Jupiter, afel leží v Kuiperově pásu; JT - perihel ovlivňuje Jupiter, afel leží za Kuiperovým pásem