1998 DK36


Dráha

epocha        1998 02 16.0    střední anomálie     169.37490
velká poloosa      0.6861238    argument perihelu    180.06556
vzdálenost perihelu   0.3923759    délka výstupného úhlu  151.37900
vzdálenost afelu     0.9798716    sklon           2.12208
excentricita       0.4281266    perioda          0.568
absolutní jasnost    24.9       parametr strmosti     0.15

oblouk         2 dny
zdroj         MPC

Informace

Těleso 1998 DK36 bylo objeveno 23.2.1998 Davidem Tholenem a Robertem Whiteleym za pomoci 2.24-m University of Hawaii teleskopu na hoře Mauna Kea. Tělísko je možná prvním objeveným objektem, jehož celá dráha je uvnitř dráhy zemské (Apohelidy, Inner Earth Objects - IEO), ale vzhledem k tomu, že bylo získáno pouze několik pozic v rozmezí dvou nocí, je dráha velmi nejistá a není tak možné s jistotou říci, zda planetka o průměru velmi přibližně kolem 40-ti metrů skutečně náleží k Apohelidám. V současné době je ztracená.

Planetky jako tato v sobě skrývají hrozbu pro Zemi, zvláště pak když je jejich průměr řádu stovek metrů (a větší) a jejich dráha se velmi blíží dráze Země nebo ji dokonce protíná. Vzhledem k tomu, že se tyto objekty na obloze nacházejí vždy dost blízko Slunce, je velmi obtížné je objevit a sledovat a my tak nejsme schopni říci, zda nám hrozí nebezpečí srážky s takovýmto tělesem. V současné době (2.6.2004) známe s jistotou pouze dvě takové planetky (2004 JG6 a 2003 CP20), ale současné odhady počtu těchto těles se pohybují kolem 20-ti (pro tělesa větší než 1 km) až po několik stovek (pro menší tělesa).

Odkazy a reference


zpět na seznam těles