2003 CP20


Dráha

epocha        2004 07 14.0    střední anomálie     225.809
velká poloosa      0.74109     argument perihelu    252.912
vzdálenost perihelu   0.50236     délka výstupného úhlu  103.953
vzdálenost afelu     0.97982     sklon           25.618
excentricita       0.32214     perioda          0.638
MOID (Venuše)      0.02410
absolutní jasnost    16.5       parametr strmosti     0.15

oblouk         2 opozice
zdroj         MPEC 2004-H44, MOID: Ted Bowell a Bruce Koehn

Informace

Planetka 2003 CP20 byla nalezena na snímcích z 11.2.2003 získaných za pomocí 1.0-m LINEAR reflektoru v Novém Mexiku (elongace v době objevu byla asi 73°, tedy téměř maximální možná). Jedná se o první planetku, u níž je potvrzeno, že náleží do skupiny Apohelid (nazývaných někdy též IEO - Inner Earth Object), tedy těles, jejichž celá dráha leží uvnitř dráhy zemské. Již v roce 1998 sice bylo objeveno těleso 1998 DK36, ale vzhledem k tomu, že bylo sledováno po dobu pouze dvou dnů, je spočtená dráha velice nepřesná a těleso je v současné době považováno za ztracené.

V objevovém cirkuláři MPEC 2003-C63 poznamenává Brian Marsden, že současná minimální vzdálenost od Země je asi 0.19 AU, ale k Venuši se může přiblížit mnohem těsněji (viz. výše). Velikost tělesa je kolem dvou kilometrů, což je relativně dost, ale vzhledem k tomu, že se nikdy nevzdaluje daleko od Slunce (maximální elongace 76°), je obtížné jej pozorovat, stejně jako jiné zástupce skupiny Apohelid.

Integrace dráhy do budoucnosti

Integrace dráhy (období 2004 až 2300 = cca 465 oběhů, integrační krok 1 den, tělesa zahrnutá do výpočtů: Slunce, Merkur, Venuše, Země) byly provedeny za použití progamu WinORSA. Jak je vidět z grafů, dráha v tomto obodobí neprochází žádnými výraznějšími změnami, protože všechny sledované parametry jsou téměř konstantní a jejich změny jsou velmi malé (snad jen sklon se ve sledovaném období změnil výrazněji - o 3/100°). Velmi výrazné skoky v každém grafu jsou způsobeny těsným přiblížením k planetě Venuši, což je objekt (nepočítáme-li Slunce), který má ve sledovaném období na změny dráhy planetky největší vliv.


Odkazy a reference


zpět na seznam těles