2004 FH


Dráha

epocha        2004 07 14.5    střední anomálie     216.14293
velká poloosa      0.7802718    argument perihelu    338.56517
vzdálenost perihelu   0.5317308    délka výstupného úhlu  358.35662
vzdálenost afelu     1.0288128    sklon           3.51433
excentricita       0.3185313    perioda          0.689
MOID (Venuše)      0.00948
MOID (Země)       0.00013
absolutní jasnost    25.7       parametr strmosti     0.15

oblouk         3 dny
zdroj         MPEC 2004-F48

Informace

Planetka byla objevena na snímcích získaných 16.3.2004 projektem LINEAR (1.0-m reflektor). Na snímcích tohoto projektu se zachytila i následující den. Follow-up pozorování byla provedena 17.3.2004 na stanicích Kleť (1.06-m teleskop KLENOT), Starkenburg (0.45-m reflektor) a Modra (0.6-m reflektor). Již první dráha získaná z 22 pozorování stanic uvedených výše ukázala, že jde o drobné tělísko, které 18.3.2004 prolétne velmi blízko Země (z první dráhy vycházela minimální vzdálenost 59.900 km).

Díky velmi těsnému průletu dosáhla planetka maximální jasnosti téměř 10 magnitud a byla proto sledována z mnoha stanic. 17.3. a 18.3. taky bylo získáno bezmála 300 přesných astrometrických měření. Nejtěsnější průlet nastal 18.3.2004 ve 22:08 UT a planetka prolétla ve vzdálenosti 43.000 km od povrchu Země, přičemž její úhlová rychlost na obloze dosáhla v tuto dobu 26° za hodinu! Jedná se tak o zatím nejtěsnější průlet kdy pozorovaný. Animace průletu na obrázku níže (autorem animace je Pasqaule Tricarion a animaci získal použitím programu ORSA).


animace průletu planetky 2004 FH

Velikost planetky je kolem 25-ti metrů a pokud by vlétla do Zemské atmosféry, zazářila by jako bolid jasnosti přibližně -25 mag, přičemž by s největší pravděpodobností nepřežila průlet atmosférou a na zemský povrch by nedopadla. Těsný průlet také díky gravitačnímu působení Země dost změnil dráhu tělesa, jak je vidět na následujícím obrázku.


dráha planetky 2004 FH

Vzhledem k poměrně rozsáhlé pozorovací kampani byla také získána dobrá fotometrická křivka, která naznačuje, že těleso patří mezi tzv. "fast rotators", tedy tělesa, která velmi rychle rotují. Perioda rotace činí asi 3 minuty a světelné změny planetky jsou dobře viditelné na snímku získaném Felixem Hormuthem na Starkenburg observatory.


planetka 2004 FH

Poměr os tělesa činí přibližně 1:0.75. Světelná křivka je na následujícím obrázku.

světelná křivka planetky 2004 FH

Integrace dráhy do budoucnosti

Integrace dráhy (období 2004 až 2100 = cca 140 oběhů, integrační krok 0.5 dne, tělesa zahrnutá do výpočtů: Slunce, Merkur, Venuše, Země, Měsíc) byly provedeny za použití progamu WinORSA. Všechny sledované elementy procházejí v integračním období pouze malými změnami, které jsou způsobeny převážně těsnými přiblíženími k Zemi a Venuši (těsnější než 0.1 AU jsou vypsány níže).

Země   2005 02 28.0  0.0441
Venuše  2014 06 30.5  0.0585
Země   2016 01 28.0  0.0863
Venuše  2019 03 06.5  0.0548
Země   2025 03 05.0  0.0384
Venuše  2031 10 25.0  0.0917
Země   2036 01 27.5  0.0962
Venuše  2037 05 03.5  0.0675
Venuše  2041 12 10.5  0.0600
Země   2045 02 21.0  0.0467
Země   2054 03 24.0  0.0587
Venuše  2060 02 07.0  0.0553
Venuše  2064 09 14.0  0.0587
Země   2065 02 18.0  0.0465
Země   2074 03 24.0  0.0781
Venuše  2077 05 02.5  0.0699
Země   2085 02 25.5  0.0446
Venuše  2087 06 16.5  0.0624
Země   2096 01 27.5  0.0877

Odkazy a reference


zpět na seznam těles