2004 LG


Dráha

epocha        2004 07 14.0    střední anomálie     347.865
velká poloosa      2.07707     argument perihelu    164.529
vzdálenost perihelu   0.21234     délka výstupného úhlu  256.982
vzdálenost afelu     3.94180     sklon           70.891
excentricita       0.89777     perioda          2.993
absolutní jasnost    18.1       parametr strmosti     0.15

oblouk         6 dnů
zdroj         MPEC 2004-M01

Těsná přiblížení

Z těsných planetárních přiblížení mají výzanm pouize setkání s Merkurem, protože k Zemi se planetka přibližuje jen na asi 0.5 AU, stejně jako k Venuši. V tabulce níže jsou uvedena přiblížení k Merkuru pro roky 2004 - 2300 těsnější než 0.15 AU.

datum    vzdálenost
22.06.2109  0.093
18.05.2184  0.096
16.07.2061  0.103
24.04.2232  0.112
14.08.2013  0.117
10.06.2136  0.131
07.05.2211  0.131
24.03.2280  0.135

Informace

Těleso 2004 LG bylo objeveno na CCD snímcích získaných 9.6.2004 1-m reflektorem projektu LINEAR. Ještě téhož dne byla získána také follow-up měření ze stanic Observatorio Astronomico de Mallorca (0.30-m Schmidt-Cassegrain + CCD, S. Sanchez, R. Stoss, J. Nomen) a Bedoin (0.30-m Schmidt-Cassegrain + CCD, P. Antonini).

Těleso je zajímavé svým velkým sklonem a excentricitou při malé hodnotě velké poloosy. Díky velkému sklonu se těleso nepřibližuje hmotným planetám (Venuše, Země, Mars) a nejbližší přiblížení se proto odehrávají s planetou Merkur (asi 0.2 AU).

Pozn.: Zdá se, že by mohlo jít o kometu, která díky krátké oběžné době a malé perihelové vzdálenosti již přišla o své těkavé látky a je tudíž již neaktivním tělesem.

Integrace dráhy do budoucnosti

Integrace dráhy (období 2004 až 2300 = cca 100 oběhů tělesa, integrační krok = 1 den, tělesa zahrnutá do výpočtů: Slunce, Merkur, Venuše, Země, Měsíc, Mars) byly provedeny za použití progamu WinORSA. Z níže uvedených grafů je zřejmé, že dráha tělesa je v nejbližší budoucnosti velmi a to hlavně díky absenci blízkých setkání s nějakým hmotnějším objektem (nepočítají-li se těsná přiblížení k Merkuru, který však má velmi malou hmotnost).


Odkazy a reference


zpět na seznam těles