(15) Eunomia || || astrox.wz.cz
Světelní křivka planetky (15) Eunomia