RZ Cas || || astrox.wz.cz

Světelná křivka krátkoperiodické zákrytové dvojhvězdy RZ Cas. Křivka je zprůměrována ze 148 odhadů, které byly získány při pozorování osmi minim této hvězdy v letech 1997 až 2002. Hvězda má změnu jasnosti od 6.2m do 7.7m a periodu 1.195 dne.


Světelní křivka zákrytové dvojhvězdy RZ Cas