(12) Victoria || || astrox.wz.cz
Světelní křivka planetky (12) Victoria