Dráha komety C/2001 Q4 (NEAT) z vizuálních pozorování

Pozorování 17.5.2004 - 13.6.2004 (druhá dráha)

datum      R.A.    Dec.     rezidua (")    přístroj
2004 05 17.837  08 47 51  +26 03 30   35.6-  6.4+   6-cm RF, 30*
2004 05 18.837  08 52 49  +28 18 27   43.3-  40.2+   6-cm RF, 30*
2004 05 19.837  08 57 37  +30 19 18   47.0+  0.1-   6-cm RF, 30*
2004 05 19.889  08 57 52  +30 23 44   53.3+  94.1-   6-cm RF, 30*
2004 05 20.840  09 01 57  +32 10 48   26.2-  65.5+   6-cm RF, 30*
2004 05 23.833  09 14 18  +36 55 33  ( 371.0+ 748.0+ )  6-cm RF, 30*
2004 05 29.840  09 33 56  +43 13 02  ( 904.0+ 887.0+ )  6-cm RF, 30*
2004 05 30.840  09 34 04  +43 45 35  ( 737.0-  6.4+ )  6-cm RF, 30*
2004 05 30.979  09 35 38  +43 50 10   42.2+  99.0-   6-cm RF, 30*
2004 06 07.844  09 52 55  +48 30 03   43.6-  27.1+   10-cm RL, 32*
2004 06 07.878  09 53 03  +48 31 17    4.8-  44.5+   15.5-cm RL, 46*
2004 06 07.896  09 53 04  +48 31 42   16.3-  39.5+   15.5-cm RL, 46*
2004 06 08.858  09 54 56  +48 57 19    5.3+  26.3+   6-cm RF, 30*
2004 06 13.938  10 03 57  +50 53 06   22.4+  55.1-   6-cm RF, 30*

Orbitální elementy

perihel     q    e    peri  node   incl.  RMS
2004 05 15.950  0.9618 1.0   1.171  210.334  99.710  64.66" Roman Maňák
2004 05 15.965  0.9620 1.0007 1.204  210.278  99.643  0.77" MPEC 2004-L37
-------------------------------------------------------------------------------
    -0.015 -0.0002 -0.0007 -0.033   0.056  0.067      rozdíly

V prvním řádku je dráha určená ze 11-ti pozorování, která jsem provedl od 17.5.2004 do 13.6.2004 (dráha určena pomocí metody nejmenších čtverců). 3 pozorování byla vyřazena (v kolonce rezidua jsou označena závorkami). Druhý řádek obsahuje dráhové elementy určené z 1106 pozorování od 24.8.2001 do 11.6.2004 uveřejněných v cirkuláři MPEC 2004-L37. Je vidět, že díky přibyvším pozorováním došlo k výraznému zpřesnění dráhy (viz. starší dráha níže), zvláště pak díky tomu, že jsem při určování dárhy mohl vynechat další poměrně nepřesné pozorování z 23.5.2004.


Pozorování 17.5.2004 - 30.5.2004 (první dráha)

datum      R.A.    Dec.     rezidua (")    přístroj
2004 05 17.837  08 47 51  +26 03 30   96.5+ 196.0+   6-cm RF, 30*
2004 05 18.837  08 52 49  +28 18 27   26.4-  33.8+   6-cm RF, 30*
2004 05 19.837  08 57 37  +30 19 18   22.1- 143.0-   6-cm RF, 30*
2004 05 19.889  08 57 52  +30 23 44   19.7- 242.0-   6-cm RF, 30*
2004 05 20.840  09 01 57  +32 10 48   157.0- 166.0-   6-cm RF, 30*
2004 05 23.833  09 14 18  +36 55 33   160.0+ 441.0+   6-cm RF, 30*
2004 05 29.840  09 33 56  +43 13 02  ( 793.0+ 804.0+ )  6-cm RF, 30*
2004 05 30.840  09 34 04  +43 45 35  ( 814.0-  22.5- )  6-cm RF, 30*
2004 05 30.979  09 35 38  +43 50 10   30.9- 120.0-   6-cm RF, 30*

Orbitální elementy

perihel     q    e    peri  node   incl.  RMS
2004 05 16.130  0.9596 1.0   1.294  211.319 101.067 244.16" Roman Maňák
2004 05 15.967  0.9620 1.0007 1.206  210.278  99.643  0.92" MPEC 2004-K64
-------------------------------------------------------------------------------
     0.163 -0.0024 -0.0007 0.088   1.041  1.424      rozdíly

V prvním řádku je dráha určená ze 7-mi pozorování, která jsem provedl od 17.5.2004 do 30.5.2004 (dráha určena pomocí metody nejmenších čtverců). 2 pozorování byla vyřazena (v kolonce rezidua jsou označena závorkami). Druhý řádek obsahuje dráhové elementy určené z 935-ti pozorování od 24.8.2001 do 27.5.2004 uveřejněných v cirkuláři MPEC 2004-K64.Roman Maňák, květen - červen 2004