John Goodricke (1764 - 1786)

Osobnost Johna Goodricka je z astronomického hlediska spjata hlavně s proměnnými hvězdami. V Goodrickově době bylo známo pouze několik proměnných hvězd (omikron Ceti, chi Cygni, R Hya, R Leo) a nové objevy byly dílem náhody. A právě John Goodrick přispěl do kategorie proměnných hvězd hned několika objevy. 12.listopadu 1782 totiž znovuobjevil proměnnost Algolu. Tuto hvězdu sice již dříve objevil Montanari, ale objev upadl v zapomění. Goodricke však nejenže znovuobjevil světelné změny této jasné hvězdy, ale také ji pozoroval a po roce už publikoval zjištěnou periodu světelných změn a navíc vyslovil hypotézu, která správně vysvětlovala příčiny změn jasnosti této hvězdy, a to, že dochází k zákrytům jedné hvězdy druhou.

Algol však nebyla jediná proměnná hvězda, kterou Goodricke objevil. 10.září 1784 si všimnul světelných změn další dnes už notoricky známé zákrytové dvojhězdy - beta Lyr. Další objev na sebe nenechal dlouho čekat - o měsíc později totiž objevil světelné změny snad nejznámější proměnné hvězdy, představitelky tzv. cefeid - delty Cephei.

K pozorování přivedl Johna Goodricka Edward Pigott (1753 - 1825) a také on přispěl svými třemi objevy - znovuobjevil promměnost cefeidy eta Aql a objevil proměnnost nepravidelné proměnné hvězdy R CrB a polopravidelné R Sct. Na počest těchto dvou pozorovatelů stojí v Tusconu observatoř, která nese jejich jméno - Goodricke-Pigott Observatory, kde byly v poslední době objeveny mimo jiné dvě komety - P/1998 QP54 (LONEOS-Tucker) a v uplynulém měsíci kometa C/2004 Q1 (Tucker). Ale zpátky k osobě Johna Goodricka. Ten má kromě zmíněných objevů proměnných hvězd "na svědomí" také měření pozic několika komet (např. komety objevené právě Pigottem - D/1783 W1). Kromě toho zasáhl opět do pozorování především proměnných hvězd, když si roku 1785 povšimnul, že pozorované jasnosti hvězd závisejí na jejich vzájemné poloze. Tento jev dnes známe pod názvem paralaktická chyba.

Po Johnu Goodrickovi je také pojmenována planetka (3116) Goodricke.


Roman Maňák, září 2004